ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ 4TSC 13-75-150V DC1500W

35,000฿

ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ 4TSC 13-75-150V DC1500W