เกี่ยวกับ Amorn Solar

อมรโซล่า

Amorn Solar หน่วยงานภายใต้การบริหารของ อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ ได้เกิดขึ้นจากความคิดของทีมผู้บริหาร ที่ต้องการพัฒนาโฉมหน้าใหม่ของอมร ฯ ให้หน้าร้านมีสินค้าประเภท New Technology ได้แก่ Solar Cell โดยเน้นความครบวงจรของสินค้า แบบที่ลูกค้าสามารถเข้ามา One Stop Shopping เลือกซื้อสินค้าที่ Web Site หรือสามารถไปดูสินค้าที่หน้าร้าน เพื่อสอบถามการใช้งานของสินค้าตาม solution ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าที่หน้าร้าน หรือทาง Web Site ต่อไป

สินค้าของ Amorn Solar เน้นที่ความครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ตามกระแสอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน โดยเน้นเรื่องพลังงานทดแทน หรือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ( Solar Cell ) ที่ลูกค้าของบริษัท ฯ สามารถใช้เป็นพลังงานทางเลือก เนื่องจากทาง Amorn Solar มีความหลากลายทางด้านสินค้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทั้งสินค้าประเภทแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงในระบบ รวมทั้ง ชุด Solar Cell Kit ชุดเริ่มต้นการใช้งาน ไปจนกระทั่งให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบ On Grid Solar Cell ที่จะเชื่อมต่อไปยังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้ในอนาคต

ตั้งแต่ปี 2013 ที่ผ่านมา Amorn Solar ได้เพิ่มจำนวนสาขาที่หน้าร้านของอมร ฯ ไปตามภูมิภาคทั่วประเทศ เกือบ 40 สาขา ทั้งที่กรุงเทพฯ อาทิ โซนบ้านหม้อ และ Zeer รังสิต ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ โดยเน้นการนำเสนอสินค้าทางด้าน Solar Cell ที่มีคุณภาพ และครบถ้วน ในราคาพิเศษ ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท ฯ เอง ยังสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ solution ในการประหยัดพลังงาน ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ จากทาง website ที่จะมีการ update อยู่เรื่อย ๆ โดย Supplier ชั้นนำ ก็ได้ให้การสนับสนุน ในการจำหน่าย และนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Solar Cell แบบครบวงจร ทั้งให้คำแนะนำก่อนการตัดสินใจซื้อ การให้คำปรึกษาเรื่องระบบ และการติดตั้ง ทีมงานช่าง และให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร ทั้งการ service และการซ่อมสินค้า แบบรวดเร็ว เนื่องจากการที่ Amorn Solar มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าไปยังสาขา หน้าร้านของ Amorn และสามารถซื้อสินค้าได้เลยทันที โดยไม่ต้องรอ